Prováděcí nařízení Rady (EU) 2017/1751 ze dne 25. září 2017, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1751/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 246/1
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1751
   ze dne 25. září 2017,
   kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011 (1), a zejména na čl. 32 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Informace týkající se čtyř osob uvedených a jednoho subjektu v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 je třeba aktualizovat.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (3)
            
            
               Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 25. září 2017.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. MAASIKAS
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      Příloha II nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:
      
         
         
         
            
               
                  1.
               
               
                  V části A („Osoby“) se následující položky nahrazují těmito položkami:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „236.
                           
                           
                              Saji'Darwish
                              (také znám jako Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)
                              ()
                           
                           
                              datum narození: 11. ledna 1957;
                              hodnost: generálmajor, syrské arabské vzdušné síly
                           
                           
                              Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým velitelem 22. divize syrských arabských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011. Působí v oblasti šíření chemických zbraní a je odpovědný za násilné represe vůči civilnímu obyvatelstvu: jako vysoký důstojník syrských arabských vzdušných sil a velitel 22. divize je do dubna roku 2017 odpovědný za použití chemických zbraní letadly operujícími z leteckých základen pod kontrolou 22. divize, včetně útoku na osadu Talmenes, který byl podle zprávy společného vyšetřovacího mechanismu proveden vrtulníky režimu se základnou na letišti v Hamá.
                           
                           
                              21.3.2017
                           
                        
                        
                           
                              247.
                           
                           
                              Jayyiz Rayyan Al-Musa
                              (také znám jako: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)
                              ()
                           
                           
                              datum narození: 1954
                              místo narození: Hamá, Sýrie
                              hodnost: generálmajor
                           
                           
                              Guvernér provincie Hasaka, jmenovaný Bašárem Asádem; je spojen s Bašárem Asádem.
                              Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a bývalým náčelníkem štábu syrských vzdušných sil.
                              Jakožto vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu v Sýrii, včetně útoků za použití chemických zbraní prováděných syrským režimem během jeho působení ve funkci náčelníka štábu syrských vzdušných sil, jak je uvedeno ve zprávě společného vyšetřovacího mechanismu ustaveného OSN.
                           
                           
                              18.7.2017
                           
                        
                        
                           
                              248.
                           
                           
                              Mayzar 'Abdu Sawan
                              (také znám jako: Meezar Sawan)
                              ()
                           
                           
                              datum narození: 1954
                              hodnost: generálmajor
                           
                           
                              Má hodnost generálmajora, je vysokým důstojníkem a velitelem 20. divize syrských vzdušných sil, ve funkci po květnu 2011.
                              Jako vysoký důstojník syrských vzdušných sil je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, včetně útoků proti civilním oblastem prostřednictvím letadel operujících z leteckých základen pod kontrolou 20. divize.
                           
                           
                              18.7.2017
                           
                        
                        
                           
                              249.
                           
                           
                              Isam Zahr Al-Din
                              (také znám jako: Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)
                              ()
                           
                           
                              datum narození: 1961
                              místo narození: Tarba, Provincie As-Suwayda, Sýrie
                              hodnost: brigádní generál
                           
                           
                              Má hodnost brigádního generála, vysoký důstojník republikánské gardy, ve funkci po květnu 2011. Jako vysoký vojenský důstojník je odpovědný za násilné represe proti civilnímu obyvatelstvu, mimo jiné i během obléhání městské čtvrti Baba Amr v únoru 2012.
                           
                           
                              18.7.2017“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  2.
               
               
                  V části B („Subjekty“) se následující položka nahrazuje touto položkou:
                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                        
                           
                              „21.
                           
                           
                              Centre d'études et de recherches syrien (CERS)
                              (také známé jako Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)
                           
                           
                              
                                 
                                 
                                    
                                       
                                          Barzeh Street,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Po Box 4470,
                                       
                                    
                                    
                                       
                                          Damašek
                                       
                                    
                                 
                              
                           
                           
                              Poskytuje syrské armádě podporu při získávání vybavení užívaného při sledování a represích vůči demonstrantům.
                              Působí v oblasti šíření chemických zbraní, jedná se o vládní subjekt odpovědný za vývoj a výrobu nekonvenčních zbraní, včetně chemických zbraní a raket k jejich odpalování.
                           
                           
                              1.12.2011“
                           
                        
                     
                  
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.