Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1773 ze dne 28. září 2017, kterým se po dvousté sedmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1773/2017/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 251/19
            
         
      
   
   
   PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1773
   ze dne 28. září 2017,
   kterým se po dvousté sedmdesáté osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
      
      
      
         
            
               (1)
            
            
               Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
            
         
      
   
   
      
      
      
         
            
               (2)
            
            
               Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN dne 22. září 2017 rozhodl o změně pěti záznamů v seznamu osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů. Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,
            
         
      
   
   PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 28. září 2017.
      
         
            Za Komisi,
         
         
            jménem předsedy,
         
         
            vedoucí Služby nástrojů zahraniční politiky
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 v oddíle „Fyzické osoby“ se uvedené identifikační údaje nahrazují níže uvedenými záznamy takto:
      
         
         
         
            
               
                  a)
               
               
                  
                     „Yazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar). Adresa: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie (dřívější adresa), b) Malajsie (ve vězení od roku 2013). Datum narození: 20.1.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajská. Číslo pasu: A 10472263. Národní identifikační číslo: 640120-01-5529. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 9.9.2003.“
                  
                  se nahrazuje tímto:
                  „Yazid Sufaat (také znám jako a) Joe, b) Abu Zufar). Adresa: a) Taman Bukit Ampang, Selangor, Malajsie (dřívější adresa), b) Malajsie. Datum narození: 20.1.1964. Místo narození: Johor, Malajsie. Státní příslušnost: malajsijská. Číslo pasu: A 10472263. Národní identifikační číslo: 640120-01-5529. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 9.9.2003.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  b)
               
               
                  
                     „Yunos Umpara Moklis (také znám jako a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Adresa: Filipíny. Datum narození: 7.7.1966. Místo narození: Lanao del Sur, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 9.9.2003“
                  
                  se nahrazuje tímto:
                  „Yunos Umpara Moklis (také znám jako a) Muklis Yunos, b) Mukhlis Yunos, c) Saifullah Mukhlis Yunos, d) Saifulla Moklis Yunos, e) Hadji Onos). Adresa: Filipíny. Datum narození: 7.7.1966. Místo narození: Lanao del Sur, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7a odst. 2 písm. i): 9.9.2003.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  c)
               
               
                  
                     „Radulan Sahiron (také znám jako a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Datum narození: a) 1955, b) kolem 1952. Místo narození: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Státní příslušnost: Filipíny“
                  
                  se nahrazuje tímto:
                  „Radulan Sahiron (také znám jako a) Radullan Sahiron, b) Radulan Sahirun, c) Radulan Sajirun, d) Commander Putol). Adresa: Region Sulu, Filipíny (nahlášený pohyb). Datum narození: a) 1955, b) kolem 1952. Místo narození: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Další informace: Fyzický popis: barva očí: černá; barva vlasů: šedá; výška: 168 cm; hmotnost: 64 kg; postava: drobná; pravá ruka amputována nad loktem. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 6.12.2005.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  d)
               
               
                  
                     „Hilarion Del Rosario Santos III (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Abu Hamsa, e) Hilarion Santos III, f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi). Titul: Amir. Adresa: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas). Další informace: a) zakladatel a vůdčí postava hnutí Rajah Solaiman Movement a napojen na skupinu Abu Sayyaf Group. b) v květnu 2011 ve vazbě na Filipínách. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 4.6.2008.“
                  
                  se nahrazuje tímto:
                  „Hilarion Del Rosario Santos (také znám jako a) Akmad Santos, b) Ahmed Islam, c) Ahmad Islam Santos, d) Hilarion Santos, III (třetí), e) Hilarion Del Rosario Santos, III (třetí), f) Abu Abdullah Santos, g) Faisal Santos, h) Lakay, i) Aki, j) Aqi, k) Abu Hamsa). Titul: Amir. Adresa: 50, Purdue Street, Cubao, Quezon City, Filipíny. Datum narození: 12.3.1966. Místo narození: 686 A. Mabini Street, Sangandaan, Caloocan City, Filipíny. Státní příslušnost: filipínská. Číslo pasu: AA780554 (filipínský cestovní pas). Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 4.6.2008.“
               
            
         
      
      
         
         
         
            
               
                  e)
               
               
                  
                     „Umar Patek (také znám jako a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Adresa: Indonésie. Datum narození: 20.7.1970. Místo narození: Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Další informace: jeden z hlavních členů hnutí Jemaah Islamiyah. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 19.7.2011.“
                  
                  se nahrazuje tímto:
                  „Umar Patek (také znám jako a) Omar Patek, b) Mike Arsalan, c) Hisyam Bin Zein, d) Anis Alawi Jafar, e) Pa'tek, f) Pak Taek, g) Umar Kecil, h) Al Abu Syekh Al Zacky, i) Umangis Mike). Adresa: Indonésie. Datum narození: 20.7.1970. Místo narození: Střední Jáva, Indonésie. Státní příslušnost: indonéská. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 19.7.2011.“
               
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.