Eur-lexO dokumentech Evropské unie

Právní závaznost

Obecně mají právní předpisy ES postavení mezinárodních smluv a jsou tedy nadřazené národnímu právu. Praktický dopad dokumentů se liší podle jejich charakteru. Nejčastěji se setkáte s těmito dokumenty:

 • Směrnice je právně závazná pro členský stát, který podle ní musí upravit národní legislativu. Pokud jsou naše právní předpisy v rozporu se směrnicí, je možné se toho dovolávat v případném soudním sporu – proto jsou zajímavé i pro občany a právní subjekty v ČR.
 • Nařízení jsou právně závazná pro všechny subjekty, v praxi je tedy nutné je znát a řídit se jimi.
 • Rozhodnutí soudu, doporučení Komise ES a další dokumenty ES nemají zpravidla přímý dopad na národní subjekty a jejich znalost je nutná spíše pro právníky a odborníky v jednotlivých oborech.

O EUR-Lexu

EUR-Lex a CELEX

Systém EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie ve všech úředních jazycích. Je spravován Úřadem pro úřední tisky a je denně aktualizován. Obsahuje téměř 2,5 milionu dokumentů v mnoha jazycích. EUR-Lex obsahuje kromě předpisů z Úředního věstníku Evropské unie i smlouvy, právní předpisy, zvykové právo, judikaturu, návrhy právních předpisů a další dokumenty, o nichž se příslušné orgány domnívají, že by měly být veřejně přístupné.

CELEX byl předchůdcem EUR-Lexu a dnes již neexistuje. Z tohoto systému zbyl především stále používaný systém značení (viz dále).

Značení dokumentů

Označování (číslování) dokumentů ES je složité a vyznat se v něm vyžaduje jisté know-how. Používají se souběžně dva typy značení:

 • typ dokumentu, rok a číslo - to může být v různých podobách. Následující příklady označují stejný dokument: směrnice 95/46/ES, Directive (EEC) No 1995/46, směrnice Rady 95/46. U některých typů dokumentů je pořadí rok/číslo, u některých číslo/rok. Rok se uvádí dvouciferně i čtyřciferně.
 • Celex - výše uvedená směrnice má celexové číslo 31995L0046. Toto číslování je převzato z již zrušeného systému CELEX a stále se používá.

Hledání v EUR-Lexu

EUR-Lex naleznete na stránkách ES. Příslušný předpis najdeme pomocí rejstříků nebo vyhledávačem.

K dispozici jsou dva způsoby vyhledávání. Jednoduchým vyhledáváním můžeme hledat klasicky podle slov, čísla vydání Úředního věstníku, data a nebo podle čísla předpisu a to dvojím způsobem – zadáním roku a čísla předpisu nebo přímo zadáním CELEXového čísla. Rozšířené vyhledávání je pro zkušené uživatele a nabízí více možností vyhledávání, ale často nefunguje a je pouze v angličtině.

Náš vyhledávač - eurlex.cz - slouží jako pomocník, pokud znáte označení dokumentu (např. směrnice 95/46/ES) a vytvoří přímý odkaz do oficiálních stránek EUR-Lexu. Pro fulltextové vyhledávání využijte vyhledávač na oficiálních stránkách EUR-Lexu.

Další odkazy

Na stránkách ES najdete také odkazy na významné dokumenty EU a jejich zdroje (např. rozpočet, či odkazy na stránky jednotlivých orgánů EU) . Pro základní orientaci v evropské problematice jsou vhodné stránky s informacemi o orgánech a právu Společenství, kde najdeme např. popis legislativního procesu či přehled nástrojů evropského práva.

Závazný zdroj práva EU – Úřední věstník

Jakýkoliv předpis je právně závazný pouze v tom znění, v jakém je otištěn v Úředním věstníku EU. Úřední věstník vychází souběžně v několika řadách:

 • Řada L obsahuje zákonodárství (právní předpisy)  nařízení; směrnice; rozhodnutí; doporučení; stanoviska.
 • Řada C obsahuje informace a oznámení EU, jako např. soudní rozhodnutí Soudního dvora, zprávy Účetního dvora, memoranda z parlamentních setkání; prohlášení výborů, výběrová řízení pro instituce EU, nabídky EU programů a projektů, odpovědi Rady a Komise na otázky Parlamentu.
 • Existuje rovněž elektronický oddíl řady C, známý jako Úřední věstník C E. Dokumenty, které jsou publikovány v Úředním věstníku C E, jsou vydávány pouze elektronicky.
 • Řada S je doplňkem k Úřednímu věstníku, který obsahuje výzvy k nabídkovému řízení ve veřejných sektorech

Úřední věstník vychází několika způsoby:

 • Denní tištěné vydání: Úřední věstník si můžete předplatit na celý rok (700 – 800 výtisků), nebo si objednat jeho jednotlivé výtisky.
 • Vydání off-line: Měsíční jednojazyčné vydání na CD-ROM nabízí archiv informací publikovaných v řadách L a C Úředního věstníku. Zahrnuje rovněž C E materiály Úředního věstníku, které nebyly publikovány v tištěném vydání.
 • Řada S vychází na CD-ROMu dvakrát týdně, v úterý a v pátek v mnohojazyčné podobě a vždy obsahuje pět posledních vydání.
 • On-line EUR-Lex: Je dostupný zdarma přes internet, je aktualizován každý pracovní den ráno a nabízí přístup ke všem právním textům Evropské unie.
 • Věstník řady S vychází on-line v databáze TED (http://ted.europa.eu/). Přístup do TED je bez poplatků a nabízí asi 750 nabídkových řízení denně.

Nedostatky EUR–Lexu

 • Stále je nutná alespoň minimální znalost angličtiny – některá hesla jsou i v českém vydání stále v angličtině (např. přímo v bibliografickém soupisu). Často se stane, že kliknete na odkaz v češtině a najednou jste na stránkách psaných anglicky (angličtina je zvolena jako výchozí jazyk pro všechny stránky, které nejsou v požadovaném národním znění).
 • V HTML verzích jsou záměrně vypuštěny veškeré obrázky a tabulky jsou zobrazeny jen jako text.
 • Úplná znění nejsou k dispozici u všech předpisů.
 • Dosud nebyly do češtiny přeloženy všechny předpisy, zvláště z období těsně před naším vstupem do EU.

Evropské normy v Alfa CD

Stovky nejžádanějších směrnic a nařízení ES (EU) publikuje Soft Books s.r.o. v systému právních předpisů Alfa CD (distribuce na CD) a Zákony Alfa9 (on-line). Tyto elektronické publikace mají řadu výhod:

 • Alfa CD / Alfa9 obsahují vždy úplné znění. U předpisů s novelami, které vstupují v platnost v budoucnosti, nabízíme i tato budoucí úplná znění.
 • Pokud není část předpisu (tabulka, formulář nebo obrázek) v EUR-Lexu k dispozici v elektronické podobě, je chybějící část doplněn podle tištěné verze Úředního věstníku.
 • U starších textů, kde neexistuje tištěná verze v češtině a v elektronické podobě chybějí grafické části předpisu, jsou obrázky doplněny z cizojazyčných verzí.
 • Sporná místa v překladech jsou korigována podle několika cizojazyčných verzí.
 • Zapracováváme i tiskové opravy.
 • U nově zapracovávaných novel jsou zvýrazněny poslední změny.


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.